Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng \(\sqrt 2 \), thiết diện thu được là hình vuông có diện tích bằng 16 . Thể tích của khối trụ bằng

Câu 675199: Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng \(\sqrt 2 \), thiết diện thu được là hình vuông có diện tích bằng 16 . Thể tích của khối trụ bằng

A. \(32\pi \).

B. \(10\sqrt 6 \pi \).

C. \(24\pi \).

D. \(12\sqrt 6 \pi \).

Câu hỏi : 675199

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Thể tích khối trụ \(V = \pi {R^2}.h\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo giả thiết ABCD có diện tích bằng \(16 \Rightarrow AB = 4\).

  Gọi H là trung điểm của \(AB \Rightarrow OH \bot (ABCD)\) và \(OH = \sqrt 2 ;AH = 2\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow OA = \sqrt {A{H^2} + O{H^2}}  = \sqrt 6 \\r = \sqrt 6 ;h = 4\\ \Rightarrow V = \pi {r^2}.h = \pi .{\left( {\sqrt 6 } \right)^2}.4 = 24\pi \end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com