Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{x - 3}}{{x + 1}}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 675200: Cho hàm số \(y = \dfrac{{x - 3}}{{x + 1}}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\).

C. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 1; + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 675200

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính đạo hàm và xét sự đồng biến nghịch biến

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = \dfrac{{x - 3}}{{x + 1}} \Rightarrow y' = \dfrac{4}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} > 0\) nên đồng biến trên mỗi khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( { - 1; + \infty } \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com