Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = {x^3} - 3\left( {m + 1} \right){x^2} + 9x - m\) với \(m\) là tham số. Gọi \(S\) là tập hợp các giá trị của tham số \(m\) để hàm số đạt cực trị tại hai điểm \({x_1},{x_2}\) sao cho \(3{x_1} - 2{x_2} = m + 6\). Tích các phần tử của tập \(S\) bằng

Câu 675214: Cho hàm số \(y = {x^3} - 3\left( {m + 1} \right){x^2} + 9x - m\) với \(m\) là tham số. Gọi \(S\) là tập hợp các giá trị của tham số \(m\) để hàm số đạt cực trị tại hai điểm \({x_1},{x_2}\) sao cho \(3{x_1} - 2{x_2} = m + 6\). Tích các phần tử của tập \(S\) bằng

A. 0 .

B. -2 .

C. -3 .

D. 1 .

Câu hỏi : 675214

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính y’ và áp dụng hệ thức Viet

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y = {x^3} - 3\left( {m + 1} \right){x^2} + 9x - m\) xác định trên \(\mathbb{R}\)

  Ta có \(y' = 3{x^2} - 6\left( {m + 1} \right)x + 9\)

  Lúc này theo Viet: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x_1} + {x_2} = 2m + 2}\\{{x_1}{x_2} = 3}\end{array}} \right.\)

  Theo giả thiết \(3{x_1} - 2{x_2} = m + 6\)

  Ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{x_1} + {x_2} = 2m + 2\\3{x_1} - 2{x_2} = m + 6\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}3{x_1} + 3{x_2} = 6m + 6\\3{x_1} - 2{x_2} = m + 6\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_1} = m + 2\\{x_2} = m\end{array} \right.\)

  Thay \({x_1},{x_2}\) vào \({x_1}{x_2} = 3 \Leftrightarrow m\left( {m + 2} \right) = 3 \Leftrightarrow {m^2} + 2m - 3 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}m = 1\\m =  - 3\end{array} \right.\)

  Tích các phần tử của tập \(S\) bằng -3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com