Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có đồ thị như hình vẽ. Gọi \(M,m\) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(h\left( x \right) = 3f\left( {{\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}x - 1} \right) + {x^3} - 9{x^2} + 15x + 1\) trên đoạn \(\left[ {1;4} \right]\). Tính giá trị của biểu thức \(T = M + m\).

Câu 675215: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có đồ thị như hình vẽ. Gọi \(M,m\) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(h\left( x \right) = 3f\left( {{\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}x - 1} \right) + {x^3} - 9{x^2} + 15x + 1\) trên đoạn \(\left[ {1;4} \right]\). Tính giá trị của biểu thức \(T = M + m\).

A. 5 .

B. 10 .

C. 7 .

D. 30 .

Câu hỏi : 675215

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tách \(h\left( x \right) = 3f\left( {{\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}x - 1} \right) + g\left( x \right)\) sau đó tìm GTLN và GTNN của \(3f\left( {{\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}x - 1} \right);g\left( x \right)\) trên \(\left[ {1;4} \right]\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}h\left( x \right) = 3f\left( {{\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}x - 1} \right) + {x^3} - 9{x^2} + 15x + 1\\ \Rightarrow h'\left( x \right) = 3f'\left( {{\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}x - 1} \right).\dfrac{1}{{x\ln 2}} + 3{x^2} - 18x + 15\end{array}\)

  Với \(x \in \left[ {1,4} \right] \Rightarrow {\log _2}x \in \left[ {0,2} \right] \Rightarrow {\log _2}x - 1 \in \left[ { - 1,1} \right]\)

  \( \Rightarrow \mathop {\max }\limits_{\left[ {1,4} \right]} 3f\left( {{{\log }_2}x - 1} \right) = 15 \Leftrightarrow x = 1\) và \(\mathop {\min }\limits_{\left[ {1,4} \right]} 3f\left( {{{\log }_2}x - 1} \right) = 3 \Leftrightarrow x = 4\)

  Đặt \(g\left( x \right) = {x^3} - 9{x^2} + 15x + 1\)

  \( \Rightarrow g'\left( x \right) = 3{x^2} - 18x + 15 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = 5\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow \mathop {\min }\limits_{\left[ {1,4} \right]} g\left( x \right) =  - 19 \Leftrightarrow x = 4\) và \(\mathop {\max }\limits_{\left[ {1,4} \right]} g\left( x \right) = 8 \Leftrightarrow x = 1\)

  \( \Rightarrow M = \mathop {\max }\limits_{\left[ {1,4} \right]} h\left( x \right) = 15 + 8 = 23 \Leftrightarrow x = 1\) và \(m = \mathop {\min }\limits_{\left[ {1,4} \right]} h\left( x \right) = 3 + \left( { - 19} \right) =  - 16 \Leftrightarrow x = 4\)

  \( \Rightarrow M + m = 23 + \left( { - 16} \right) = 7\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com