Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ A = 4 cm, chu kỳ T = 0,5 s, khối lượng của quả nặng là m = 0,4 kg, (lấy \(g = 10\,\,m/{s^2};\,\,{\pi ^2} = 10\)). Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là

Câu 675338: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ A = 4 cm, chu kỳ T = 0,5 s, khối lượng của quả nặng là m = 0,4 kg, (lấy \(g = 10\,\,m/{s^2};\,\,{\pi ^2} = 10\)). Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là

A. \({F_{\max }} = 256\,\,N\).

B. \({F_{\max }} = 525\,\,N\).

C. \({F_{\max }} = 2,56\,\,N\).

D. \({F_{\max }} = 5,12\,\,N\).

Câu hỏi : 675338
Phương pháp giải:

Lực đàn hồi cực đại của con lắc lò xo nằm ngang: \({F_{dh\max }} = k.A\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ cứng của lò xo là:

  \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{m}{k}}  \Rightarrow k = \dfrac{{m.4{\pi ^2}}}{{{T^2}}} = 64\left( {N/m} \right)\)

  Lực đàn hồi cực đại là:

  \({F_{dh}} = kA = 64.0,04 = 2,56\left( N \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com