Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm \({t_1}\) (đường nét đứt) và \({t_2} = {t_1} + 0,2\,\,\left( s \right)\) (đường liền nét).

Tại thời điểm \({t_2}\), vận tốc của điểm N trên dây giá trị gần nhất là

Câu 675341: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm \({t_1}\) (đường nét đứt) và \({t_2} = {t_1} + 0,2\,\,\left( s \right)\) (đường liền nét).Tại thời điểm \({t_2}\), vận tốc của điểm N trên dây giá trị gần nhất là

A. 19,6 cm/s.

B. -19,6 cm/s.

C. -6,5 cm/s.

D. 6,5 cm/s.

Câu hỏi : 675341

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị suy ra biên độ sóng, chu kì, bước sóng.


Xác định trạng thái của điểm N ở thời điểm \({t_2}\).


Tốc độ của điểm N: \({v_{\max }} = \omega A\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Từ đồ thị, ta thấy: mỗi ô vuông tương ứng với 0,1 cm

  Bước sóng là: \(\lambda  = 0,8\,\,cm\); biên độ sóng A = 5cm.

  \(\begin{array}{l}\dfrac{\lambda }{8} \Rightarrow \Delta t = \dfrac{T}{8} \Rightarrow T = 1,6\,\,\left( s \right)\\ \Rightarrow \omega  = \dfrac{{2\pi }}{T} = 3,927\,\,\left( {rad/s} \right)\end{array}\)

  - Tại thời điểm \({t_2}\), N đang qua VTCB theo chiều dương nên

  \({v_N} = {v_{\max }} = \omega A = 3,927.5 = 19,63\,\,\left( {cm/s} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com