Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chứng minh rằng với mọi \(n \in \mathbb{N}*\) thì \(A = {n^4} + 2{n^3} + 2{n^2} + 2n + 1\) không là số chính phương.

Câu 682035: Chứng minh rằng với mọi \(n \in \mathbb{N}*\) thì \(A = {n^4} + 2{n^3} + 2{n^2} + 2n + 1\) không là số chính phương.

Câu hỏi : 682035
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(A = {n^4} + 2{n^3} + 2{n^2} + 2n + 1 = {n^4} + 2{n^3} + {n^2} + {n^2} + 2n + 1 = {\left( {{n^2} + n} \right)^2} + {\left( {n + 1} \right)^2}\)

  Lại có: \({\left( {{n^2} + n} \right)^2} + {\left( {n + 1} \right)^2} > {\left( {{n^2} + n} \right)^2},\,\,\forall n \in \mathbb{N}*\)

  \( \Rightarrow A > {\left( {{n^2} + n} \right)^2} & \left( 1 \right)\)

  Mặt khác: \({\left( {{n^2} + n + 1} \right)^2} = {n^4} + 2{n^3} + 2{n^2} + {n^2} + 2n + 1 = {n^4} + 2{n^3} + 2{n^2} + 2n + 1 + {n^2} = A + {n^2} > A,\,\,\forall n \in \mathbb{N}*\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) suy ra \({\left( {{n^2} + n} \right)^2} < A < {\left( {{n^2} + n + 1} \right)^2}\)

  Vì \({\left( {{n^2} + n} \right)^2},\,\,{\left( {{n^2} + n + 1} \right)^2}\) là hai số chính phương liên tiếp nên \(A\) không là số chính phương

  Vậy \(A = {n^4} + 2{n^3} + 2{n^2} + 2n + 1\) không là số chính phương.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com