Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f(x)\) có bảng biến thiên như sau

Có bao nhiêu giá trị thực của \(x\) thỏa mãn \(\left( {{x^2} - 2x} \right)\sqrt x  \ne 0\) và \({f^2}(x) - 6f(x) + 5 = 0\) ?

Câu 682293: Cho hàm số \(y = f(x)\) có bảng biến thiên như sau

Có bao nhiêu giá trị thực của \(x\) thỏa mãn \(\left( {{x^2} - 2x} \right)\sqrt x  \ne 0\) và \({f^2}(x) - 6f(x) + 5 = 0\) ?

A. 2 .

B. 3 .

C. 1 .

D. 4.

Câu hỏi : 682293
Phương pháp giải:

Tìm x thỏa mãn \({f^2}(x) - 6f(x) + 5 = 0\). Chú ý điều kiện \(\left\{ \begin{array}{l}x > 0\\x \ne 2\end{array} \right.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\left( {{x^2} - 2x} \right)\sqrt x  \ne 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x > 0\\x \ne 2\end{array} \right.\)

  \({f^2}(x) - 6f(x) + 5 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}f\left( x \right) = 1 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = a > 2\end{array} \right.\\f\left( x \right) = 5 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x = b < 0\end{array} \right.\end{array} \right.\)

  Đối chiếu với điều kiện \(\left\{ \begin{array}{l}x > 0\\x \ne 2\end{array} \right.\) thì có 1 giá trị x thỏa mãn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com