Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất: NaOH, Cu, HCl, AgNO3, Mg. Số chất phản ứng được với dung dịch Fe(NO3)2

Câu 682438: Cho các chất: NaOH, Cu, HCl, AgNO3, Mg. Số chất phản ứng được với dung dịch Fe(NO3)2

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu hỏi : 682438
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  2NaOH + Fe(NO3)2 ⟶ Fe(OH)2 + 2NaNO3

  3Fe2+ + 4H+ + NO3- ⟶ 3Fe3+ + NO + 2H2O

  Ag+ + Fe2+ ⟶ Fe3+ + Ag

  Mg + Fe(NO3)2 ⟶ Mg(NO3)2 + Fe

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com