Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

(1) X (dư) + Ba(OH)2 ⟶ Y↓ + Z + H2O

(2) X + Ba(OH)2 (dư) ⟶ Y↓ + T + H2O

Biết các phản ứng đều xảy ra trong dung dịch và chất X là NaHCO3. Cho các nhận định sau:

(a) Y là BaCO3.

(b) Z là NaOH, T là Na2CO3.

(c) T có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu.

(d) X + Z ⟶ T + H2O

Số nhận định đúng là

Câu 682439: Cho các sơ đồ phản ứng sau:

(1) X (dư) + Ba(OH)2 ⟶ Y↓ + Z + H2O

(2) X + Ba(OH)2 (dư) ⟶ Y↓ + T + H2O

Biết các phản ứng đều xảy ra trong dung dịch và chất X là NaHCO3. Cho các nhận định sau:

(a) Y là BaCO3.

(b) Z là NaOH, T là Na2CO3.

(c) T có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu.

(d) X + Z ⟶ T + H2O

Số nhận định đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu hỏi : 682439

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về kim loại kiềm và kiềm thổ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) 2NaHCO3(dư) + Ba(OH)2 ⟶ BaCO3(Y) + Na2CO3 (Z) + 2H2O

  (2) NaHCO3 + Ba(OH)2 (dư) ⟶ BaCO3 (Y) + NaOH (T) + H2O

  (a) đúng.

  (b) sai, vì Z là Na2CO3, T là NaOH

  (c) sai, vì T không làm mềm nước cững vĩnh cửu.

  (d) sai, vì NaHCO3 + Na2CO3 không xảy ra phản ứng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com