Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một loại phân NPK có độ dinh dưỡng được ghi trên bao bì như ở hình bên. Để cung cấp 13,9 kg nito; 2,8 kg photpho và 17,6 kg kali cho một thử ruộng, người ta sử dụng đồng thời x kg phân NPK (ở trên); y kg đạm clorua NH4Cl (độ dinh dưỡng là 25%) và z kg phân kali (độ dinh dưỡng là 60%). Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 682440: Một loại phân NPK có độ dinh dưỡng được ghi trên bao bì như ở hình bên. Để cung cấp 13,9 kg nito; 2,8 kg photpho và 17,6 kg kali cho một thử ruộng, người ta sử dụng đồng thời x kg phân NPK (ở trên); y kg đạm clorua NH4Cl (độ dinh dưỡng là 25%) và z kg phân kali (độ dinh dưỡng là 60%). Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 100,0.

B. 80,0.

C. 90,0.

D. 62.6.

Câu hỏi : 682440

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về phân bón hoá học.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có mP = 2,8 (kg) ⟹ nP = 0,09 (kmol) ⟹ nP2O5 = 0,045 (kmol) ⟹ mP2O5 = 6,413 (kg)

  ⟹ 6,413 = 0,16x    (1)

  Có mK = 17,6 (kg) ⟹ nK = 0,451 (kmol) ⟹ nK2O = 0,225 (kmol) ⟹ mK2O = 21,21 (kg)

  ⟹ 21,21 = 0,08x + 0,6z     (2)

  13,9 = 0,16x + 0,25y     (3)

  Từ 1, 2, 3 ⟹ x = 40; y = z = 30

  ⟹ Tổng khối lượng phân bón = 40 + 30 + 30 = 100 (kg)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com