Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn 9,84 gam hỗn hợp X gồm một ancol và một este (đều đơn chức, mạch hở), thu được 7,168 gam CO2 (đktc) và 7,92 gam H2O. Mặt khác, cho 9,84 gam X tác dụng hoàn toàn với 96 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 682441: Đốt cháy hoàn toàn 9,84 gam hỗn hợp X gồm một ancol và một este (đều đơn chức, mạch hở), thu được 7,168 gam CO2 (đktc) và 7,92 gam H2O. Mặt khác, cho 9,84 gam X tác dụng hoàn toàn với 96 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 13,12.

B. 6,80.

C. 5,24.

D. 10,48.

Câu hỏi : 682441

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về este.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi nancol = x; neste = y

  nCO2 = 0,32 (mol)

  nH2O= 0,44 (mol)

  Bảo toàn khối lượng: ⟹ mO2 = 0,32.44 + 7,92 – 9,84 = 12,16 (gam)

  ⟹ nO2 = 0,38 (mol)

  Bảo toàn nguyên tố ‘’O’’: x + 2y + 0,38.2 = 0,32.2 + 0,44

  ⟹ x + 2y = 0,32 (mol)         (1)

  Có nO (X) = nCO2

  ⟹ Trong ancol và este đều có số C = số O

  Mà ancol và este đều đơn chức, mạch hở

  ⟹ Ancol là CH3OH, este là HCOOCH3

  ⟹ 32x + 60y = 9,84  (2)

  Từ 1, 2 ⟹ x = 0,12; y = 0,1

  Có nNaOH = 0,192 (mol)

  Chất rắn là HCOONa (0,1 mol) và NaOH dư (0,092 mol)

  ⟹ m = 0,1.68 + 0,092.40 = 10,48 (gam)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com