Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zm vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Gia trị của m là

Câu 682442: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zm vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Gia trị của m là

A. 2,800.

B. 1,435.

C. 2,240.

D. 0,560.

Câu hỏi : 682442
Phương pháp giải:

Dựa vào dãy điện hoá của kim loại.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nAgNO3 = 0,03 (mol)

  nCu(NO3)2 = 0,02 (mol)

  ⟹ nNO3- = 0,03 + 0,02.2 = 0,07 (mol)

  Khi cho Fe vào dung dịch chứa 0,03 mol AgNO3 và 0,02 mol Cu(NO3)2

  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

  Cu(NO3)2 + Fe → Fe(NO3)2 + Cu

  Khi cho Zn vào dung dịch X

  nZn = 0,05 mol > nNO3-/2

  ⟹ Sau phản ứng này Zn còn dư

  ⟹ nZn phản ứng = 0,07/2 = 0,035 (mol)

  nZn dư = 0,05 – 0,035 = 0,015 mol

  Bảo toàn khối lượng kim loại: m + 0,03.108 + 0,02.64 + 3,25 = 3,84 + 3,895 + 0,035.65

  ⟹ m = 2,24 (gam)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com