Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHCO3.

(b) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.

(c) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3.

(d) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2.

(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm không thu được kết tủa là

Câu 682443: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHCO3.

(b) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.

(c) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3.

(d) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2.

(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm không thu được kết tủa là

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 682443

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của các chất.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) Không xảy ra phản ứng

  (b) Cu + 2FeCl3 dư ⟶ CuCl2 + 2FeCl2

  ⟹ Không thu được kết tủa

  (c) 3NaOH + AlCl3 ⟶ Al(OH)3 + 3NaCl

  Al(OH)3 + NaOH ⟶ NaAlO2 + 2H2O

  ⟹ Không thu được kết tủa

  (d) CO2 + NaAlO2 + 2H2O ⟶ NaHCO3 + Al(OH)3

  ⟹ Thu được kết tủa Al(OH)3

  (e) AgNO3 + Fe(NO3)2 ⟶ Ag +F e(NO3)3

  ⟹ Thu được kết tủa Ag

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com