Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 9cm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy thuộc mặt nước với gốc tọa độ O là vị trí đặt nguồn B còn nguồn A nằm trên trục Oy. Hai điểm M và N nằm trên Ox có OM = 12cm và ON = 5,6cm. Biết phần tử nước tại M và N dao động với biên độ cực đại. Giữa M và N có hai dãy cực tiểu. Trên khoảng ON, điểm gần N nhất mà phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu cách N một đoạn gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 682523: Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 9cm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy thuộc mặt nước với gốc tọa độ O là vị trí đặt nguồn B còn nguồn A nằm trên trục Oy. Hai điểm M và N nằm trên Ox có OM = 12cm và ON = 5,6cm. Biết phần tử nước tại M và N dao động với biên độ cực đại. Giữa M và N có hai dãy cực tiểu. Trên khoảng ON, điểm gần N nhất mà phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu cách N một đoạn gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,99cm

B. 1,08cm

C. 0,91cm

D. 1,17cm

Câu hỏi : 682523

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về giao thoa sóng nước.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có hình vẽ:

  \(MA = \sqrt {O{A^2} + O{M^2}}  = \sqrt {{9^2} + {{12}^2}}  = 15cm\)

  \(NA = \sqrt {O{A^2} + O{N^2}}  = \sqrt {{9^2} + 5,{6^2}}  = 10,6cm\)

  Do M và N dao động với biên độ cực đại mà giữa M và N có 2 dãy cực tiểu nên bậc của M nhỏ hơn bậc của N là 2, có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}MA - MO = \left( {k - 2} \right)\lambda \\NA - NO = k\lambda \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}15 - 12 = \left( {k - 2} \right)\lambda \\10,6 - 5,6 = k\lambda \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}k = 5\\\lambda  = 1\end{array} \right.\)

  Cực tiểu gần N nhất thỏa mãn:

  \(\begin{array}{l}{d_1} - {d_2} = 5,5\lambda  \Rightarrow \sqrt {{9^2} + d_2^2}  - {d_2} = 5,5\\ \Rightarrow {d_2} = 4,61cm\end{array}\)

  Điểm đó cách N khoảng là: \(ON - {d_2} = 5,6 - 4,61 = 0,99cm\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com