Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ là x1 và x2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x1 và x2 theo thời gian t. Biên độ dao động của vật là

Câu 682810: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ là x1 và x2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x1 và x2 theo thời gian t. Biên độ dao động của vật là

A. \(6\sqrt 2 cm\)

B. \(6\sqrt 7 cm\)

C. \(7\sqrt 6 cm\)

D. \(7\sqrt 2 cm\)

Câu hỏi : 682810

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về tổng hợp dao động, dao động điều hòa. Đọc đồ thị dao động.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ đồ thị có: \({x_1} = 12\cos \left( {\omega t} \right)\left( {cm} \right)\) và \({x_2} = 6\cos \left( {\omega t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\)

  Biên độ dao động tổng hợp:

  \(A = \sqrt {{{12}^2} + {6^2} + 2.12.6.\cos \dfrac{\pi }{3}}  = 6\sqrt 7 (cm)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com