Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho đoạn mạch AB như hình bên, trong đó L là cuộn cảm thuần và X là đoạn mạch xoay chiều. Khi đó, điện áp giữa hai đầu các đoạn mạch AN và MB có biểu thức lần lượt là \({u_{AN}} = 30\sqrt 2 \cos \omega t(V)\)và \({u_{MB}} = 40\sqrt 2 \cos \left( {\omega t - \dfrac{\pi }{2}} \right)(V).\) Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ nhất gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 682811: Cho đoạn mạch AB như hình bên, trong đó L là cuộn cảm thuần và X là đoạn mạch xoay chiều. Khi đó, điện áp giữa hai đầu các đoạn mạch AN và MB có biểu thức lần lượt là \({u_{AN}} = 30\sqrt 2 \cos \omega t(V)\)và \({u_{MB}} = 40\sqrt 2 \cos \left( {\omega t - \dfrac{\pi }{2}} \right)(V).\) Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ nhất gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 25V

B. 55V

C. 35V

D. 45V

Câu hỏi : 682811

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về dao động điện mạch RLC nối tiếp. Vẽ giản đồ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo bài ta có giản đồ sau:

  Giá trị điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB nhỏ nhất khi UAB trùng với AH (vuông góc với ULC)

  Khi đó, ta có:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{1}{{U_{AB}^2}} = \dfrac{1}{{U_{AN}^2}} + \dfrac{1}{{U_{MB}^2}} = \dfrac{1}{{{{30}^2}}} + \dfrac{1}{{{{40}^2}}}\\ \to {U_{AB}} = 24V\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com