Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu dân cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 280 hộ lên 328 hộ. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Khi điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát điện này cung cấp đủ điện năng cho số hộ dân là

Câu 682812: Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu dân cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 280 hộ lên 328 hộ. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Khi điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát điện này cung cấp đủ điện năng cho số hộ dân là

A. 320

B. 360

C. 340

D. 380

Câu hỏi : 682812
Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về truyền tải điện năng.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công suất truyền tải \(\Delta P = \dfrac{{{P^2}R}}{{{U^2}}}\)

  Ta có: \(P = \dfrac{{{P^2}R}}{{{U^2}}} + 280{P_0}\)(1)

  \(P = \dfrac{{{P^2}R}}{{4{U^2}}} + 328{P_0}\)(2)

  \(P = \dfrac{{{P^2}R}}{{16{U^2}}} + x{P_0}\)(3)

  Từ (1) và (2) suy ra:

  \(\begin{array}{l}P = \dfrac{{{P^2}R}}{{{U^2}}} + 280{P_0} = \dfrac{{{P^2}R}}{{4{U^2}}} + 328{P_0}\\ \Rightarrow \dfrac{{{P^2}R}}{{{U^2}}} = 64{P_0}\end{array}\)

  Thay vào (1) ta được: P = 344P0 (4)

  Thay (4) vào (3) được:

  \(\begin{array}{l}P = \dfrac{{{P^2}R}}{{16{U^2}}} + x{P_0} = 344{P_0}\\ \Leftrightarrow \dfrac{{64{P_0}}}{{16}} + x.{P_0} = 344{P_0} \Rightarrow x = 340\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com