Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {2024^x} - \dfrac{1}{{{{2024}^x}}} - {\rm{ln}}\left( {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right) + x\). Biết rằng \(m = u\) r b \(\sqrt 2 \) (với \(a \in Z\). \(i \in Z\), là số thực sao cho phương trình \(f\left( {\left| {{x^3} - 3x} \right|} \right) + f\left( m \right) = 0\) có 6 nghiệm thực phân biệt thoả màn tồng các nghiệm âm bằng \(2 - 4\sqrt 2 \). Tính \(a - b\).

Câu 682826: Cho hàm số \(f\left( x \right) = {2024^x} - \dfrac{1}{{{{2024}^x}}} - {\rm{ln}}\left( {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right) + x\). Biết rằng \(m = u\) r b \(\sqrt 2 \) (với \(a \in Z\). \(i \in Z\), là số thực sao cho phương trình \(f\left( {\left| {{x^3} - 3x} \right|} \right) + f\left( m \right) = 0\) có 6 nghiệm thực phân biệt thoả màn tồng các nghiệm âm bằng \(2 - 4\sqrt 2 \). Tính \(a - b\).

A. -38 .

B. -6 .

C. 6 .

D. 38 .

Câu hỏi : 682826
Phương pháp giải:

Nhận xét là hàm lẻ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}f\left( x \right) = {2024^x} - \dfrac{1}{{{{2024}^x}}} - {\rm{ln}}\left( {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right) + x\\ \Rightarrow f'\left( x \right) = {2024^x}\ln 2024 + \dfrac{1}{{{{2024}^x}}}\ln 2024 - \dfrac{{\left( {1 + \dfrac{x}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}} \right)}}{{x + \sqrt {{x^2} + 1} }} + 1\\ = {2024^x}\ln 2024 + \dfrac{1}{{{{2024}^x}}}\ln 2024 - \dfrac{1}{{\sqrt {{x^2} + 1} }} + 1 > 0\,\,\forall x\end{array}\)

  Suy ra hàm số \(f\left( x \right)\) luôn đồng biến trên \(\mathbb{R}\)

  Mà \(f\left( { - x} \right) = {2024^{ - x}} - \dfrac{1}{{{{2024}^{ - x}}}} - {\rm{ln}}\left( { - x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right) - x\)

  \(\begin{array}{l} = \dfrac{1}{{{{2024}^x}}} - {2024^x} - \ln \dfrac{1}{{x + \sqrt {{x^2} + 1} }} - x\\ =  - \left( {{{2024}^x} - \dfrac{1}{{{{2024}^x}}} - {\rm{ln}}\left( {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right) + x} \right)\\ =  - f\left( x \right)\end{array}\)

  Suy ra hàm \(f\left( x \right)\) là hàm lẻ

  Khi đó \(f\left( {\left| {{x^3} - 3x} \right|} \right) + f\left( m \right) = 0\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow f\left( {\left| {{x^3} - 3x} \right|} \right) =  - f\left( m \right)\\ \Leftrightarrow f\left( {\left| {{x^3} - 3x} \right|} \right) = f\left( { - m} \right)\\ \Leftrightarrow \left| {{x^3} - 3x} \right| =  - m\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com