Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ trục tọa độ \(Oxyz\), tìm tọa độ tâm \(I\) và bán kính \(R\) của mặt cầu \({(x - 1)^2} + {(y + 2)^2} + {(z - 4)^2} = 20\).

Câu 682946: Trong không gian với hệ trục tọa độ \(Oxyz\), tìm tọa độ tâm \(I\) và bán kính \(R\) của mặt cầu \({(x - 1)^2} + {(y + 2)^2} + {(z - 4)^2} = 20\).

A. \(I\left( { - 1;2; - 4} \right),R = 2\sqrt 5 \).

B. \(I\left( {1; - 2;4} \right),R = 20\).

C. \(I\left( {1; - 2;4} \right),R = 2\sqrt 5 \).

D. \(I\left( { - 1;2; - 4} \right) \cdot R = 5\sqrt 2 \).

Câu hỏi : 682946

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Mặt cầu có tâm \(I\left( {a,b,c} \right)\) bán kính R có phương trình: \({(x - a)^2} + {(y - b)^2} + {(z - c)^2} = {R^2}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình mặt cầu \({(x - 1)^2} + {(y + 2)^2} + {(z - 4)^2} = 20\) có tâm \(I\left( {1; - 2;4} \right),R = 2\sqrt 5 \).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com