Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba nguồn sáng phát ra ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là 400 nm, \({\lambda _1}\) và \({\lambda _2}\) với \(390\,\,nm \le {\lambda _1} \le {\lambda _2} \le 760\,\,nm\) được sử dụng trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Chiếu sáng hai khe hẹp đồng thời bằng bất kì hai trong ba bức xạ trên thì trên màn quan sát đều thấy: điểm O là vị trí vân sáng trung tâm, tại điểm M luôn là vị trí trùng nhau gần O nhất của hai vân sáng. Nếu chiếu sáng hai khe đồng thời bằng cả ba bức xạ trên thì trong khoảng OM (không kể O và M) có 26 vân sáng. Giá trị của \({\lambda _2}\) gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 683047: Ba nguồn sáng phát ra ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là 400 nm, \({\lambda _1}\) và \({\lambda _2}\) với \(390\,\,nm \le {\lambda _1} \le {\lambda _2} \le 760\,\,nm\) được sử dụng trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Chiếu sáng hai khe hẹp đồng thời bằng bất kì hai trong ba bức xạ trên thì trên màn quan sát đều thấy: điểm O là vị trí vân sáng trung tâm, tại điểm M luôn là vị trí trùng nhau gần O nhất của hai vân sáng. Nếu chiếu sáng hai khe đồng thời bằng cả ba bức xạ trên thì trong khoảng OM (không kể O và M) có 26 vân sáng. Giá trị của \({\lambda _2}\) gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 560 nm.

B. 740 nm.

C. 690 nm.

D. 630 nm.

Câu hỏi : 683047

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vị trí vân sáng trùng nhau của các vân sáng dơn sắc: \(x = {k_1}{i_1} = {k_2}{i_2} = {k_3}{i_3}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận thấy tại O là vị trí vân sáng trung tâm, tại điểm M luôn là vị trí trùng nhau gần O nhất của hai vân sáng, nên:

  \(OM = x = ki = {k_1}{i_1} = {k_2}{i_2}\)

  Với \(k,\,\,{k_1},\,\,{k_2}\) nguyên tố cùng nhau (1)

  Khi chiếu đồng thời cả 3 bức xạ, tại M là vân trùng của 3 vân sáng đơn sắc gần O nhất

  Số vân sáng quan sát được không kể O và M là:

  \(\begin{array}{l}\left( {k - 1} \right) + \left( {{k_1} - 1} \right) + \left( {{k_2} - 1} \right) = 26\\ \Rightarrow k + {k_1} + {k_2} = 29\,\,\left( 2 \right)\end{array}\)

  Lại có:

  \(\dfrac{{760}}{{390}} \approx 1,95 \Rightarrow \dfrac{{{k_1}}}{{{k_2}}} < 1,95\,\,\left( 3 \right)\)

  Từ (1), (2), (3) ta có:

  \(\left( {k;{k_1};{k_2}} \right) = \left( {13;7;9} \right)\)

  Xét \(k = 7 \Rightarrow 7.400 = 13\lambda  \Rightarrow \lambda  = 215\,\,\left( {nm} \right)\,\,\left( {loai} \right)\)

  \(k = 9 \Rightarrow 9.400 = 13\lambda  \Rightarrow \lambda  = 277\left( {nm} \right)\,\,\left( {loai} \right)\)

  Vậy \(k = 13;\,\,{k_1} = 9;\,\,{k_2} = 7\)

  \( \Rightarrow 13.400 = 7.{\lambda _2} \Rightarrow {\lambda _2} \approx 743\,\,\left( {nm} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com