Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right),\forall x \in \mathbb{R}\). Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 683252: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right),\forall x \in \mathbb{R}\). Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. \(\left( {0;3} \right)\)

B. \(\left( {3; + \infty } \right)\)

C. \(\left( { - \infty ;2} \right)\)

D. \(\left( {1;3} \right)\)

Câu hỏi : 683252

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Hàm số đồng biến khi \(f'\left( x \right) > 0\), nghịch biến khi \(f'\left( x \right) < 0\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số nghịch biến \(f'\left( x \right) = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right) < 0 \Leftrightarrow 1 < x < 3\)

  Vậy hàm số nghịch biến trên \(\left( {1;3} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com