Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), mặt cầu có tâm \(I\left( {4;0;0} \right)\) và đi qua điểm \(M\left( {0; - 3;0} \right)\) có phương trình là

Câu 683257: Trong không gian \(Oxyz\), mặt cầu có tâm \(I\left( {4;0;0} \right)\) và đi qua điểm \(M\left( {0; - 3;0} \right)\) có phương trình là

A. \({(x - 4)^2} + {y^2} + {z^2} = 5\)

B. \({(x + 4)^2} + {y^2} + {z^2} = 5\)

C. \({(x + 4)^2} + {y^2} + {z^2} = 25\)

D. \({(x - 4)^2} + {y^2} + {z^2} = 25\)

Câu hỏi : 683257
Phương pháp giải:

Phương trình chính tắc Mặt cầu (S) có tâm \(I(a;b;c)\), bán kính \(R > 0\).

\((S):{(x - a)^2} + {(y - b)^2} + {(z - c)^2} = {R^2}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bán kinh \(R = IM = \sqrt {{3^3} + {4^2}}  = 5\)

  Phương trình mặt cầu là \({(x - 4)^2} + {y^2} + {z^2} = 25\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com