Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho ba điểm \(A\left( { - 1;0;1} \right),B\left( {1;0;2} \right)\) và \(C\left( {3;2;3} \right)\). Đường thẳng đi qua \(A\) và song song với \(BC\) có phương trình là

Câu 683258: Trong không gian \(Oxyz\), cho ba điểm \(A\left( { - 1;0;1} \right),B\left( {1;0;2} \right)\) và \(C\left( {3;2;3} \right)\). Đường thẳng đi qua \(A\) và song song với \(BC\) có phương trình là

A. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 2 - t}\\{y = 2}\\{z = 1 + t}\end{array}} \right.\)

B. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x =  - 1 + 4t}\\{y = 2t}\\{z = 1 + 5t}\end{array}} \right.\)

C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x =  - 1 + 2t}\\{y = 2t}\\{z = 1 + t}\end{array}} \right.\)

D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 4 + 2t}\\{y = 2 + 2t.}\\{z = 5 + t}\end{array}} \right.\)

Câu hỏi : 683258

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Xác định \(\overrightarrow {BC} \) từ đó viết pt đường phẳng qua A và song song BC có \(\overrightarrow n  = \overrightarrow {BC} \)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(A\left( { - 1;0;1} \right),B\left( {1;0;2} \right)\) và \(C\left( {3;2;3} \right)\)

  \(\begin{array}{l}\overrightarrow {BC}  = \left( {2,2,1} \right) \Rightarrow \overrightarrow n \left( {2,2,1} \right)\\ \Rightarrow d:\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 + 2t\\y = 2t\\z = 1 + t\end{array} \right.\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com