Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để chế tạo một chi tiết máy, từ một khối thép hình trụ có bán kính \(10\;cm\) và chiều cao \(30\;cm\), người ta khoét bỏ một rãnh xung quanh rộng \(1\;cm\) và sâu \(1\;cm\) (tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích của chi tiết máy đó, làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.

Câu 683265: Để chế tạo một chi tiết máy, từ một khối thép hình trụ có bán kính \(10\;cm\) và chiều cao \(30\;cm\), người ta khoét bỏ một rãnh xung quanh rộng \(1\;cm\) và sâu \(1\;cm\) (tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích của chi tiết máy đó, làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.

A. \(9110,619\;c{m^3}\)

B. \(9170,309\;c{m^3}\)

C. \(9365,088\;c{m^3}\)

D. \(8997,521\;c{m^3}\)

Câu hỏi : 683265

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Áp dụng côgn thức tính thể tích hình trụ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể tích khối trụ ban đầu là \(V = \pi {r^2}.h = 3000\pi \)

  Thể tích phần bị khoét đi là \(V = {10^2}.1.\pi  - {9^2}.1.\pi  = 19\pi \)

  Vậy thể tích của chi tiết máy là \(V = 3000\pi  - 19\pi  = 9365,088c{m^3}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com