Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng dao động điều hòa. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 2,5cm. Nâng vật lên thẳng đứng đến vị trí lò xo không biến dạng và cung cấp cho vật vận tốc 0,5 m/s hướng xuống thẳng đứng cho vật dao động điều hòa. Lấy \(g = 10\left( {{\rm{m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}} \right)\). Biên độ dao động là

Câu 683517: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng dao động điều hòa. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 2,5cm. Nâng vật lên thẳng đứng đến vị trí lò xo không biến dạng và cung cấp cho vật vận tốc 0,5 m/s hướng xuống thẳng đứng cho vật dao động điều hòa. Lấy \(g = 10\left( {{\rm{m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}} \right)\). Biên độ dao động là

A. 2,5 cm.

B. 5 cm.

C. 7,5 cm.

D. \(2,5\sqrt 2 {\rm{ }}cm.\)

Câu hỏi : 683517

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng mối quan hệ vuông pha giữa x và v để tìm được biên độ dao động.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ biến dạng của lò xo: \(\Delta \ell  = 2,5\left( {cm} \right)\)

  Tần số góc của dao động: \(\omega  = \sqrt {\dfrac{g}{{\Delta \ell }}}  = \sqrt {\dfrac{{10}}{{0,025}}}  = 20\left( {rad} \right)\)

  Tại thời điểm ban đầu: \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - \Delta {\ell _0} =  - 2,5\left( {cm} \right)\\v = 0,5\left( {m/s} \right) = 50\left( {cm/s} \right)\end{array} \right.\)

  Ta có: \(A = \sqrt {{x^2} + \dfrac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}}  = \sqrt {2,{5^2} + \dfrac{{{{50}^2}}}{{{{20}^2}}}}  = 5\left( {cm} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com