Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the words whose pronunciation is different from the others in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the words whose pronunciation is different from the others in each of the following questions.

Câu 1:

A. speechless

B. fetching

C. searcher

D. machine

Câu hỏi : 684170
Phương pháp giải:
Ngữ âm
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. speechless /ˈspiːtʃləs/

  B. fetching /ˈfetʃɪŋ/

  C. searcher /ˈsɜːrtʃər/

  D. machine /məˈʃiːn/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. trade

B. law

C. lay

D. save

Câu hỏi : 684171
Phương pháp giải:
Ngữ âm
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. trade /treɪd/

  B. law /lɔː/

  C. lay /leɪ/

  D. save /seɪv/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com