Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ đẳng thức \(5 \cdot ( - 27) = ( - 9) \cdot 15\), ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?

Câu 685408: Từ đẳng thức \(5 \cdot ( - 27) = ( - 9) \cdot 15\), ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?

A. \(\dfrac{{ - 9}}{5} = \dfrac{{ - 27}}{{15}}\).

B. \(\dfrac{{ - 9}}{5} = \dfrac{{ - 15}}{{27}}\).

C. \(\dfrac{{15}}{5} = \dfrac{{ - 27}}{9}\).

D. \(\dfrac{{15}}{5} = \dfrac{9}{{27}}\).

Câu hỏi : 685408
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của tỉ lệ thức

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có tính chất tỉ lệ thức: Nếu \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) thì \(ad = bc\)

  \(5 \cdot ( - 27) = ( - 9) \cdot 15\)\( = \)\(\dfrac{{ - 9}}{5} = \dfrac{{ - 27}}{{15}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com