Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các công thức sau, công thức nào cho biết: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng \({\rm{x}}\) theo hệ số tỉ lệ 2 .

Câu 685409: Trong các công thức sau, công thức nào cho biết: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng \({\rm{x}}\) theo hệ số tỉ lệ 2 .

A. \(y = x + 2\).

B. \(y = \dfrac{2}{x}\).

C. \(y = 2x\).

D. \(y = {x^2}\).

Câu hỏi : 685409
Phương pháp giải:
Dựa vào định ngĩa của đại lượng tỉ lệ thuận

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (với là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng \({\rm{x}}\) theo hệ số tỉ lệ 2 có công thức là \(y = 2x\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com