Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức \(P(x) = {x^5} - 2{x^4} + 4{x^3} - {x^5} - 3{x^3} + 2x - 5\) theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính tổng của đa thức \(A(x) = 5{x^3} + 3{x^2} - 2x + 1\) và \(B(x) =  - 2{x^3} + 5x - 4\).

c) Thực hiện phép chia \(\left( {6{x^3} - 2{x^2} - 9x + 3} \right):(3x - 1)\).

Câu 685421:

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức \(P(x) = {x^5} - 2{x^4} + 4{x^3} - {x^5} - 3{x^3} + 2x - 5\) theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính tổng của đa thức \(A(x) = 5{x^3} + 3{x^2} - 2x + 1\) và \(B(x) =  - 2{x^3} + 5x - 4\).

c) Thực hiện phép chia \(\left( {6{x^3} - 2{x^2} - 9x + 3} \right):(3x - 1)\).

Câu hỏi : 685421

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Rút gọn đa thức, cộng đa thức, chia đa thức

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a)

  \(\begin{array}{l}P(x) = {x^5} - 2{x^4} + 4{x^3} - {x^5} - 3{x^3} + 2x - 5\\P(x) = \left( {{x^5} - {x^5}} \right) - 2{x^4} + \left( {4{x^3} - 3{x^3}} \right) + 2x - 5\\P(x) =  - 2{x^4} + {x^3} + 2x - 5\end{array}\)

  Vậy thu gọn và sắp xếp đa thức \(P(x)\)  theo luỹ thừa giảm dần của biến là

  \(P(x) =  - 2{x^4} + {x^3} + 2x - 5\)

  b)

  \(\begin{array}{l}A(x) + B(x) = 5{x^3} + 3{x^2} - 2x + 1 - 2{x^3} + 5x - 4\\ = \left( {5{x^3} - 2{x^3}} \right) + 3{x^2} + \left( { - 2x + 5x} \right) + \left( {1 - 4} \right)\\ = 3{x^3} + 3{x^2} - 3x - 3\end{array}\)

  c)

  \(\begin{array}{l}\left( {6{x^3} - 2{x^2} - 9x + 3} \right):(3x - 1)\\ = \left[ {2{x^2}(3x - 1) - 3(3x - 1)} \right]:(3x - 1)\\ = \left( {2{x^2} - 3} \right)(3x - 1):(3x - 1)\\ = 2{x^2} - 3\end{array}\)

  Vậy \(\left( {6{x^8} - 2{x^2} - 9x + 3} \right):(3x - 1) = 2{x^2} - 3\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com