Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai số phức \({\rm{z}},{\rm{w}}\) thỏa mãn \(z + 3w = 2 + 2\sqrt 3 i\) và \(\left| {z - w} \right| = 2\). Giá trị lớn nhất của biểu thức \(P = \left| z \right| + \left| w \right|\) bằng

Câu 685523: Cho hai số phức \({\rm{z}},{\rm{w}}\) thỏa mãn \(z + 3w = 2 + 2\sqrt 3 i\) và \(\left| {z - w} \right| = 2\). Giá trị lớn nhất của biểu thức \(P = \left| z \right| + \left| w \right|\) bằng

A. \(\dfrac{{2\sqrt {21} }}{3}\).

B. \(2\sqrt 7 \).

C. \(\dfrac{{\sqrt {21} }}{3}\).

D. \(2\sqrt {21} \).

Câu hỏi : 685523
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com