Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian Oxy, cho các vecto \(\overrightarrow a \left( {3;2;1} \right),\overrightarrow b \left( { - 2;0,1} \right)\). Vecto \(\overrightarrow u  = \overrightarrow a  + \overrightarrow b \) có độ dài bằng:

Câu 686139: Trong không gian Oxy, cho các vecto \(\overrightarrow a \left( {3;2;1} \right),\overrightarrow b \left( { - 2;0,1} \right)\). Vecto \(\overrightarrow u  = \overrightarrow a  + \overrightarrow b \) có độ dài bằng:

A. 2.

B. 1.

C. \(\sqrt 2 \).

D. 3.

Câu hỏi : 686139
Phương pháp giải:

\({\rm{ Cho }}\vec a = \left( {{x_1};{y_1};{z_1}} \right)\) khi đó \(\left| {{\rm{ }}\vec a} \right| = \sqrt {{x_1}^2 + {y_1}^2 + {z_1}^2} \).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\overrightarrow u  = \overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \left( {3 - 2;2 + 0;1 + 1} \right) = \left( {1;2;2} \right)\).

  \(\left| {\overrightarrow u } \right| = \sqrt {{1^2} + {2^2} + {2^2}}  = 3\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com