Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$X({C_4}{H_6}{O_2})\xrightarrow{{NaOH,{t^o}}}Andehit\,Y\xrightarrow{{ + {O_2}}}Axit\,axetic$

Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu 685679: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$X({C_4}{H_6}{O_2})\xrightarrow{{NaOH,{t^o}}}Andehit\,Y\xrightarrow{{ + {O_2}}}Axit\,axetic$

Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH2 = CH – COO – CH3.

B. CH3 – COO – CH = CH2.

C. H – COO – CH = CH – CH3.

D. H – COO – CH2 – CH = CH2.

Câu hỏi : 685679
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  $C{H_3}COOCH = C{H_2}\xrightarrow{{NaOH,{t^o}}}C{H_3}CHO\xrightarrow{{ + {O_2}}}C{H_3}COOH$

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com