Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 49,5 cm, có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp. Trên \({S_1}{S_2}\) có I là trung điểm và có M cách I là 15 cm. Biết M là một cực đại giao thoa và dao động ngược pha với I; trên\({S_1}{S_2}\) số cực đại nhiều hơn số cực tiểu. Số cực đại tối thiểu trên AB là

Câu 686026: Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 49,5 cm, có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp. Trên \({S_1}{S_2}\) có I là trung điểm và có M cách I là 15 cm. Biết M là một cực đại giao thoa và dao động ngược pha với I; trên\({S_1}{S_2}\) số cực đại nhiều hơn số cực tiểu. Số cực đại tối thiểu trên AB là

A. 13

B. 11

C. 17

D. 15

Câu hỏi : 686026

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào điều kiện cực đại và cực tiểu giữa hai điểm và điều kiện cùng pha, ngược pha.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: M và I ngược pha nhau nên:

  \(MN = \left( {2k + 1} \right)\dfrac{\lambda }{2} = 15 \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{30}}{{2k + 1}}\left( 1 \right)\)

  Số cực đại trên S1S2:

  \(\begin{array}{l} - \dfrac{{{S_1}{S_2}}}{\lambda } \le m \le \dfrac{{{S_1}{S_2}}}{\lambda }\\ \Leftrightarrow  - \dfrac{{49,5}}{{30}}\left( {2k + 1} \right) \le m \le \dfrac{{49,5}}{{30}}\left( {2k + 1} \right)\end{array}\)(2)

  Số cực tiểu trên S1S2:

  \(\begin{array}{l} - \dfrac{{{S_1}{S_2}}}{\lambda } - \dfrac{1}{2} \le m \le \dfrac{{{S_1}{S_2}}}{\lambda } - \dfrac{1}{2}\\ \Leftrightarrow  - \dfrac{{49,5}}{{30}}\left( {2k + 1} \right) - \dfrac{1}{2} \le m \le \dfrac{{49,5}}{{30}}\left( {2k + 1} \right) - \dfrac{1}{2}\end{array}\) (3)

  Lập bảng giá trị:

  Theo đề bài số cực đại lớn hơn số cực tiểu và dựa vào đáp án ta Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com