Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính mođun của số phức thoả mãn \(\left( {2 - i} \right)z + 13i = 1\)

Câu 686140: Tính mođun của số phức thoả mãn \(\left( {2 - i} \right)z + 13i = 1\)

A. \(\left| z \right| = \dfrac{{\sqrt {34} }}{3}\).

B. \(\left| z \right| = 34\).

C. \(\left| z \right| = \dfrac{{5\sqrt {34} }}{3}\).

D. \(\left| z \right| = \sqrt {34} \).

Câu hỏi : 686140

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Gọi \(z = a + bi\), xác định \(a,b\). Hai số phức bằng nhau khi các hệ số bằng nhau.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \(z = a + bi\), khi đó ta có:

  \(\left( {2 - i} \right)\left( {a + bi} \right) + 13i = 1\).

  \(2a + 2bi - ai + b + 13i = 1\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com