Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_1} = \dfrac{1}{3};{u_2} = 4\). Công sai \(d\) của cấp số cộng đã cho bằng:

Câu 686141: Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_1} = \dfrac{1}{3};{u_2} = 4\). Công sai \(d\) của cấp số cộng đã cho bằng:

A. \(d = \dfrac{3}{{10}}\).

B. \(d = \dfrac{{11}}{3}\).

C. \(d = \dfrac{3}{{11}}\).

D. \(d = \dfrac{{10}}{3}\).

Câu hỏi : 686141
Phương pháp giải:

Cấp số cộng có số hạng đầu \({u_1}\) công sai \(d\) có CTTQ là: \({u_n} = {u_1} + \left( {n - 1} \right)d\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CSC có \({u_1} = \dfrac{1}{3};{u_2} = 4\) thì có công sai là: \({u_2} - {u_1} = 4 - \dfrac{1}{3} = \dfrac{{11}}{{12}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com