Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm giá trị của tham số m để hàm số \(y = 2{x^3} - 3{x^2} - m\) có giá trị nhỏ nhất là -1 trên \(\left[ { - 1,1} \right]\)

Câu 686169: Tìm giá trị của tham số m để hàm số \(y = 2{x^3} - 3{x^2} - m\) có giá trị nhỏ nhất là -1 trên \(\left[ { - 1,1} \right]\)

A. \(m =  - 4\)

B. \(m =  - 3\)

C. \(m =  - 5\)

D. \(m =  - 6\)

Câu hỏi : 686169
Phương pháp giải:

Tính đạo hàm và lập bảng biến thiên

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = 2{x^3} - 3{x^2} - m \Rightarrow y' = 6{x^2} - 6x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 1\end{array} \right.\)

  Để hàm số đạt GTNN bằng -1 thì \( - 5 - m =  - 1 \Leftrightarrow m =  - 4\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com