Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

Câu 1: "What are you going to give the name to this cat?", asked my wife.

A. My wife asked me what you were going to give the name to that cat.

B. My wife asked me what I was going to give the name to that cat.

C. My wife asked me what was I going to give the name to that cat.

D. My wife asked me what you are going to give the name to this cat.

Câu hỏi : 686286
Phương pháp giải:
Câu gián tiếp
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: S + động từ gián tiếp + S + O + từ để hỏi + S + V (lùi thì)

  Tạm dịch: Vợ tôi hỏi tôi định đặt tên gì cho con mèo đó.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: It is possible that she wasn't in a confused state of mind.

A. She may not have been in a confused state of mind.

B. She should have been in a confused state of mind.

C. She may not be in a confused state of mind.

D. She must not have been in a confused state of mind.

Câu hỏi : 686287
Phương pháp giải:
Động từ khuyết thiếu
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. may have V3/ed: có thể, có lẽ, suy đoán về 1 sự việc ở quá khứ (không có cơ sở)

  B. should have been: lẽ ra đã nên, diễn tả 1 lời khiển trách với 1 hành động trong quá khứ lẽ ra nên

  làm mà đã không làm

  C. may V: có lẽ, có thể, suy đoán về 1 sự việc ở hiện tại hoặc tương lai (khả năng thấp)

  D. must have V3/ed: ắt hẳn đã, chắc là đã, suy đoán gần đúng về 1 sự việc ở quá khứ (khả năng cao)

  Tạm dịch:

  Có lẽ cô ấy không ở trong tâm trạng bối rối.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com