Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 39 to 43.

Melting of sea ice in the Arctic has reduced the population size of polar bears and threatens the species with extinction. Scientists say that the earlier annual break-up of sea ice caused by climate change is cutting short the hunting season for the bears, which depend on floating banks of ice to reach their prey. Lack of sea ice in spring and summer is forcing the hungry polar bears to spend longer on land. This gives a false impression that their numbers are increasing as they encroach on human settlements to search for food.

Female polar bears depend on the spring hunting season in order to build the fat reserves needed to see them through the summer months. But the ice is disappearing, which means that the bears have not had time to build up normal levels of fat. Since female bears become thinner, they are easily affected by disease. Their ability to reproduce and the survival chances of their cubs decline significantly.

The sea ice provides polar bears with a hunting ground, from which the bears can reach their prey- wild seals and other marine mammals. Scientists are worried that if the sea ice season continues to get shorter, polar bears will not be able to spend enough time on the ice to hunt and feed themselves.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 39 to 43.

Melting of sea ice in the Arctic has reduced the population size of polar bears and threatens the species with extinction. Scientists say that the earlier annual break-up of sea ice caused by climate change is cutting short the hunting season for the bears, which depend on floating banks of ice to reach their prey. Lack of sea ice in spring and summer is forcing the hungry polar bears to spend longer on land. This gives a false impression that their numbers are increasing as they encroach on human settlements to search for food.

Female polar bears depend on the spring hunting season in order to build the fat reserves needed to see them through the summer months. But the ice is disappearing, which means that the bears have not had time to build up normal levels of fat. Since female bears become thinner, they are easily affected by disease. Their ability to reproduce and the survival chances of their cubs decline significantly.

The sea ice provides polar bears with a hunting ground, from which the bears can reach their prey- wild seals and other marine mammals. Scientists are worried that if the sea ice season continues to get shorter, polar bears will not be able to spend enough time on the ice to hunt and feed themselves.

Quảng cáo

Câu 1: What is the passage mainly about?

A. Melting ice is threatening polar bears.

B. Climate is changing in the Arctic.

C. Polar bears’ population size is affecting human settlement.

D. Sea ice is melting rapidly in the Arctic.

Câu hỏi : 686404
Phương pháp giải:
Đọc – Ý chính
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ý chính của bài là gì?

  A. Băng tan đang đe dọa gấu Bắc Cực.

  B. Khí hậu đang thay đổi ở Bắc Cực.

  C. Quy mô quần thể của gấu Bắc Cực đang ảnh hưởng đến việc định cư của con người.

  D. Băng biển đang tan nhanh ở Bắc Cực.

  Thông tin:

  Melting of sea ice in the Arctic has reduced the population size of polar bears and threatens the species with extinction.

  Tạm dịch:

  Sự tan chảy của băng biển ở Bắc Cực đã làm giảm quy mô quần thể gấu Bắc Cực và đe dọa loài này bị tuyệt chủng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The word “encroach” in paragraph 2 is closest in meaning to _________?

A. invade

B. leave

C. destroy

D. Allocate

Câu hỏi : 686405
Phương pháp giải:
Đọc – Từ vựng
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ “encroach” ở đoạn 2 có nghĩa gần nhất với _________?

  A. xâm chiếm

  B. rời khỏi

  C. tiêu diệt

  D. Phân bổ

  Thông tin:

  This gives a false impression that their numbers are increasing as they encroach on human settlements to search for food.

  Tạm dịch:

  Điều này tạo ấn tượng sai lầm rằng số lượng của chúng ngày càng tăng khi chúng xâm lấn các khu định cư của con người để tìm kiếm thức ăn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: According to the passage, which of the following is NOT TRUE?

A. The number of polar bears has decreased due to the melting of sea ice in the Arctic.

B. A hunting ground is essential for polar bears to catch seals and other marine mammals for food.

C. Lack of sea ice in spring and summer is making the hungry polars spend longer on land.

D. When female bears become fatter, it’s easy for them to catch disease.

Câu hỏi : 686406
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo đoạn văn, điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG?

  A. Số lượng gấu Bắc cực đã giảm do băng biển ở Bắc Cực tan chảy.

  B. Một bãi săn là cần thiết để gấu Bắc Cực bắt hải cẩu và các động vật có vú sống ở biển khác để làm thức ăn.

  C. Thiếu băng biển vào mùa xuân và mùa hè đang khiến các vùng cực đói khát phải ở trên đất liền lâu hơn.

  D. Gấu cái béo lên rất dễ mắc bệnh.

  Thông tin:

  Since female bears become thinner, they are easily affected by disease.

  Tạm dịch:

  Gấu cái gầy đi nên dễ bị bệnh tật.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: The word "they" in in paragraph 3 refers to ___________.

A. male bears

B. female bears

C. chances

D. cubs

Câu hỏi : 686407
Phương pháp giải:
Đọc – Từ thay thế
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ "they" ở đoạn 3 đề cập đến ___________.

  A. gấu đực

  B. gấu cái

  C. cơ hội

  D. gấu con

  Thông tin:

  Since female bears become thinner, they are easily affected by disease.

  Tạm dịch:

  Gấu cái gầy đi nên dễ bị bệnh tật.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: According to scientists, what will happen if the sea ice season keeps getting shorter ?

A. Polar bears are getting closer to where people live so as to look for food.

B. Polar bears will not have enough time on the ice for hunting and feeding.

C. Polar bears will have to feed themselves.

D. The reproduction ability of polar bears declines.

Câu hỏi : 686408
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo các nhà khoa học, điều gì sẽ xảy ra nếu mùa băng biển ngày càng ngắn lại?

  A. Gấu Bắc Cực đang tiến gần hơn đến nơi con người sinh sống để tìm kiếm thức ăn.

  B. Gấu Bắc Cực sẽ không có đủ thời gian trên băng để săn mồi và kiếm ăn.

  C. Gấu Bắc Cực sẽ phải tự kiếm ăn.

  D. Khả năng sinh sản của gấu Bắc cực suy giảm.

  Thông tin:

  Scientists are worried that if the sea ice season continues to get shorter, polar bears will not be able to spend enough time on the ice to hunt and feed themselves.

  Tạm dịch:

  Các nhà khoa học lo ngại nếu mùa băng biển tiếp tục ngắn hơn, gấu Bắc Cực sẽ không thể dành đủ thời gian trên băng để săn mồi và kiếm ăn.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Sự tan chảy của băng biển ở Bắc Cực đã làm giảm quy mô quần thể gấu Bắc Cực và đe dọa loài này bị tuyệt chủng. Các nhà khoa học nói rằng sự tan vỡ băng biển hàng năm do biến đổi khí hậu gây ra đang cắt ngắn mùa săn mồi của loài gấu, vốn phụ thuộc vào các bờ băng trôi để tiếp cận con mồi. Thiếu băng biển vào mùa xuân và mùa hè đang buộc những con gấu Bắc cực đói khát phải dành nhiều thời gian hơn trên đất liền. Điều này tạo ấn tượng sai lầm rằng số lượng của chúng ngày càng tăng khi chúng xâm lấn các khu định cư của con người để tìm kiếm thức ăn.

  Gấu Bắc Cực cái phụ thuộc vào mùa săn bắn mùa xuân để xây dựng lượng mỡ dự trữ cần thiết để giúp chúng vượt qua những tháng hè. Nhưng băng đang biến mất, điều đó có nghĩa là những con gấu không có thời gian để tích tụ lượng mỡ bình thường. Gấu cái gầy đi nên dễ bị bệnh tật. Khả năng sinh sản và cơ hội sống sót của đàn con giảm đi đáng kể.

  Băng biển cung cấp cho gấu Bắc cực một bãi săn, từ đó gấu có thể tiếp cận con mồi - hải cẩu hoang dã và các động vật có vú sống ở biển khác. Các nhà khoa học lo ngại nếu mùa băng biển tiếp tục ngắn hơn, gấu Bắc Cực sẽ không thể dành đủ thời gian trên băng để săn mồi và kiếm ăn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com