Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đơn vị vận chuyển 3 tấn hàng, quãng đường \(200{\rm{\;km}}\) chi phí hết 18 triệu đồng. Hỏi vẫn đơn vị đó vận chuyển 7 tấn hàng, quãng đường \(120{\rm{\;km}}\) hết bao nhiêu tiền?

 

Câu 686447:

Một đơn vị vận chuyển 3 tấn hàng, quãng đường \(200{\rm{\;km}}\) chi phí hết 18 triệu đồng. Hỏi vẫn đơn vị đó vận chuyển 7 tấn hàng, quãng đường \(120{\rm{\;km}}\) hết bao nhiêu tiền?


 

A. 31,5 triệu

B.

70 triệu

 

C.

21 triệu

 

D.

25,2 triệu

 

Câu hỏi : 686447
Phương pháp giải:

Tìm số tiền vận chuyển 3 tấn hàng trên quãng đường 120 km = 120 x 18 : 200.


Từ đó tìm được số tiền vận chuyển 7 tấn hàng trên quãng đường 120 km.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vận chuyển 3 tấn hàng với quãng đường 120 km hết số tiền là:

                     120 x 18 : 200 = 10,8 (triệu)

  Vận chuyển 7 tấn hàng với quãng đường 120 km hết số tiền là:

                     7 x 10,8 : 3 = 25,2 (triệu)

   Đáp số: 25,2 triệu

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com