Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(A = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{{12}} + \dfrac{1}{{20}} +  \ldots . + \dfrac{1}{{240}}\)

 

Câu 686448:

Tính \(A = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{{12}} + \dfrac{1}{{20}} +  \ldots . + \dfrac{1}{{240}}\)


 

A. \(\dfrac{4}{{15}}\)

B.

\(\dfrac{{15}}{{16}}\)

 

C.

\(\dfrac{7}{{16}}\)

 

D.

\(\dfrac{{13}}{{30}}\)

 

Câu hỏi : 686448
Phương pháp giải:

Ta viết được \(A = \dfrac{1}{{2 \times 3}} + \dfrac{1}{{3 \times 4}} + \dfrac{1}{{4 \times 5}} + .... + \dfrac{1}{{15 \times 16}}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}A = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{{12}} + \dfrac{1}{{20}} + .... + \dfrac{1}{{240}}\\A = \dfrac{1}{{2 \times 3}} + \dfrac{1}{{3 \times 4}} + \dfrac{1}{{4 \times 5}} + .... + \dfrac{1}{{15 \times 16}}\\A = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{5} + .... + \dfrac{1}{{15}} - \dfrac{1}{{16}}\\A = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{{16}} = \dfrac{7}{{16}}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com