Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị của \(\int\limits_{ - 2}^4 {3dx} \) bằng

Câu 686656: Giá trị của \(\int\limits_{ - 2}^4 {3dx} \) bằng

A. 18.

B. 6.

C. 3.

D. 9.

Câu hỏi : 686656
Phương pháp giải:

Nguyên hàm cơ bản: \(\int {dx}  = x + C\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int\limits_{ - 2}^4 {3dx}  = \left. {3x} \right|_{ - 2}^4 = 3\left( {4 + 2} \right) = 18\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com