Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(-2;1;-1) và B(0;2;1). Diện tích của tam giác OAB bằng

Câu 686679: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(-2;1;-1) và B(0;2;1). Diện tích của tam giác OAB bằng

A. \(\sqrt {29} \).

B. \(\dfrac{{\sqrt {29} }}{2}\).

C. \(\dfrac{{\sqrt {29} }}{6}\).

D. \(5\).

Câu hỏi : 686679

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Công thức tính diện tích tam giác OAB: \({S_{\Delta OAB}} = \dfrac{1}{2}\left| {\left[ {\overrightarrow {OA} ,\overrightarrow {OB} } \right]} \right|\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\overrightarrow {OA}  = \left( { - 2;1; - 1} \right)\\\overrightarrow {OB}  = \left( {0;2;1} \right)\\ \Rightarrow \left[ {\overrightarrow {OA} ,\overrightarrow {OB} } \right] = \left( {3;2; - 4} \right)\\ \Rightarrow {S_{\Delta OAB}} = \dfrac{1}{2}\left| {\left[ {\overrightarrow {OA} ,\overrightarrow {OB} } \right]} \right| = \dfrac{1}{2}\sqrt {9 + 4 + 16}  = \dfrac{{\sqrt {29} }}{2}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com