Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên đoạn \(\left[ {1;25} \right]\), hàm số \(y = x + \dfrac{{16}}{x}\) đạt giá trị nhỏ nhất tại

Câu 686681: Trên đoạn \(\left[ {1;25} \right]\), hàm số \(y = x + \dfrac{{16}}{x}\) đạt giá trị nhỏ nhất tại

A. \(x = 5\).

B. \(x = 1\).

C. \(x = 4\).

D. \(x = 3\).

Câu hỏi : 686681
Phương pháp giải:

Áp dụng BĐT Cô-si cho hai số a, b không âm: \(a + b \ge 2\sqrt {ab} \).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Với \(x \in \left[ {1;25} \right] \Rightarrow x > 0\), áp dụng BĐT Cô-si ta có: \(y = x + \dfrac{{16}}{x} \ge 2\sqrt {x.\dfrac{{16}}{x}}  = 8\).

  Dấu “=” xảy ra khi \(x = \dfrac{{16}}{x} \Leftrightarrow {x^2} = 16 \Leftrightarrow x = 4\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com