Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường thẳng \(y =  - 3x\) cắt đồ thị của hàm số \(y = {x^3} - 2{x^2} - 2\) tại điểm có tung độ bằng

Câu 686683: Đường thẳng \(y =  - 3x\) cắt đồ thị của hàm số \(y = {x^3} - 2{x^2} - 2\) tại điểm có tung độ bằng

A. \( - 3\).

B. \(2\).

C. \(3\).

D. \( - 2\).

Câu hỏi : 686683

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải phương trình hoành độ giao điểm.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình hoành độ giao điểm: \({x^3} - 2{x^2} - 2 =  - 3x \Leftrightarrow {x^3} - 2{x^2} + 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1\).

  Thay \(x = 1 \Rightarrow y =  - 3\).

  Vậy đường thẳng \(y =  - 3x\) cắt đồ thị của hàm số \(y = {x^3} - 2{x^2} - 2\) tại điểm có tung độ bằng \( - 3\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com