Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu m nguyên dương để hàm số \(y = {x^3} - 6{x^2} + mx\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

Câu 686685: Có bao nhiêu m nguyên dương để hàm số \(y = {x^3} - 6{x^2} + mx\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

A. 13.

B. 12.

C. 11.

D. Vô số.

Câu hỏi : 686685
Phương pháp giải:

Để hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\) thì \(y' \ge 0\,\,\forall x \in \left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

Sử dụng điều kiện có nghiệm đúng của bất phương trình: Để \(a{x^2} + bx + c \ge 0\,\,\forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a > 0\\\Delta  \le 0\end{array} \right.\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = 3{x^2} - 12x + m\).

  Để hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\) thì \(y' \ge 0\,\,\forall x \in \left( { - \infty ; + \infty } \right)\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 3{x^2} - 12x + m \ge 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}3 > 0\,\,\left( {luon\,\,dung} \right)\\\Delta ' = 36 - 3m \le 0 \Leftrightarrow m \ge 12\end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy có vô số giá trị m nguyên dương thoả mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com