Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ một hộp chứa 16 viên bi gồm 9 viên bi màu đỏ và 7 viên bi màu trắng, lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi. Xác suất lấy được hai viên bi khác màu là:

Câu 686687: Từ một hộp chứa 16 viên bi gồm 9 viên bi màu đỏ và 7 viên bi màu trắng, lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi. Xác suất lấy được hai viên bi khác màu là:

A. \(\dfrac{{21}}{{40}}\).

B. \(\dfrac{3}{{10}}\).

C. \(\dfrac{7}{{40}}\).

D. \(\dfrac{2}{{15}}\).

Câu hỏi : 686687
Phương pháp giải:

Sử dụng tổ hợp và định nghĩa xác suất cổ điển.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số phần tử của không gian mẫu: \({n_\Omega } = C_{16}^2\).

  Gọi A là biến cố: “lấy được hai viên bi khác màu” \( \Rightarrow {n_A} = C_9^1.C_7^1 = 63\).

  Vậy xác suất của biến cố A là: \(P\left( A \right) = \dfrac{{{n_A}}}{{{n_\Omega }}} = \dfrac{{63}}{{C_{16}^2}} = \dfrac{{21}}{{40}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com