Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với mọi a, b thoả mãn \({\log _3}a + 3{\log _3}b = 4\), khẳng định nào dưới đây đúng?

Câu 686688: Với mọi a, b thoả mãn \({\log _3}a + 3{\log _3}b = 4\), khẳng định nào dưới đây đúng?

A. \(3ab = 4\).

B. \(a{b^3} = 12\).

C. \(a + 3b = 4\).

D. \(a{b^3} = 81\).

Câu hỏi : 686688
Phương pháp giải:

Sử dụng công thức lôgarit:

\(\begin{array}{l}{\log _a}x + {\log _a}y = {\log _a}\left( {xy} \right)\,\,\left( {0 < a \ne 1,\,\,x,y > 0} \right)\\{\log _a}{x^m} = m{\log _a}x\,\,\left( {0 < a \ne 1,\,\,x > 0} \right)\\{\log _a}x = b \Leftrightarrow x = {a^b}\end{array}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{\log _3}a + 3{\log _3}b = 4\,\,\left( {a,b > 0} \right)\\ \Leftrightarrow {\log _3}a + {\log _3}{b^3} = 4\\ \Leftrightarrow {\log _3}\left( {a{b^3}} \right) = 4\\ \Leftrightarrow a{b^3} = {3^4} = 81\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com