Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(\mathbb{R}\) thoả mãn điều kiện \(f'\left( x \right) - 3f\left( x \right) = 2x{e^{3x}}\) và \(f\left( 0 \right) = 0\). Giá trị f(2) bằng

Câu 686699: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(\mathbb{R}\) thoả mãn điều kiện \(f'\left( x \right) - 3f\left( x \right) = 2x{e^{3x}}\) và \(f\left( 0 \right) = 0\). Giá trị f(2) bằng

A. \(2{e^6}\).

B. \(\dfrac{{{e^6}}}{2}\).

C. \(4{e^6}\).

D. \({e^6}\).

Câu hỏi : 686699
Phương pháp giải:

Nhân cả 2 vế của \(f'\left( x \right) - 3f\left( x \right) = 2x{e^{3x}}\) với \({e^{ - 3x}}\). Đưa Vế trái về dạng đạo hàm một tích.

Sử dụng phương pháp nguyên hàm hai vế.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}f'\left( x \right) - 3f\left( x \right) = 2x{e^{3x}}\\ \Leftrightarrow f'\left( x \right){e^{ - 3x}} - 3f\left( x \right){e^{ - 3x}} = 2x\\ \Leftrightarrow f'\left( x \right).{e^{ - 3x}} + f\left( x \right).\left( {{e^{ - 3x}}} \right)' = 2x\\ \Leftrightarrow \left( {f\left( x \right).{e^{ - 3x}}} \right)' = 2x\\ \Leftrightarrow f\left( x \right).{e^{ - 3x}} = {x^2} + C\end{array}\)

  Thay x = 0 ta có \(f\left( 0 \right).{e^0} = C \Leftrightarrow 0 = C\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow f\left( x \right).{e^{ - 3x}} = {x^2} \Rightarrow f\left( x \right) = {x^2}{e^{3x}}\\ \Rightarrow f\left( 2 \right) = 4{e^6}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com