Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: Jack did poorly on his final test. He was aware of the importance of hard work.

A. Not until Jack did poorly on his final test he was aware of the importance of hard work.

B. Only after Jack did poorly on his final test was he aware of the importance of hard work.

C. Poorly though Jack did on his final test, he was aware of the importance of hard work.

D. Hardly had Jack done poorly on his final test when he was aware of the importance of hard work.

Câu hỏi : 686794
Phương pháp giải:
Câu đảo ngữ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Only after + mệnh đề + đảo ngữ: chỉ sau khi …. Thì mới …..

  Tạm dịch:

  Jack đã làm bài kiểm tra cuối cùng của mình rất kém. Anh ấy nhận thức được tầm quan trọng của việc làm việc chăm chỉ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Kathy wants to join the singing contest. However, she doesn't have a beautiful voice.

A. Unless Kathy has a more beautiful voice, she can join the singing contest.

B. Kathy wishes she became more beautiful to join the singing contest.

C. If Kathy had a beautiful voice, she would join the singing contest.

D. If only Kathy had had a more beautiful voice, she would have joined the singing contest.

Câu hỏi : 686795
Phương pháp giải:
Câu điều kiện loại 2
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diễn tả điều không có thật ở hiện tại hoặc tương lai

  Cấu trúc: If + quá khứ đơn, S + would/could/might/… + V nguyên thể

  Tạm dịch:

  Kathy muốn tham gia cuộc thi ca hát. Tuy nhiên, cô ấy không có giọng hát hay.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com